Ay: Temmuz 2023

İlkokul Öğretmenlerinden Oluşan Bir Örneklemde Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğünün Özelliklerine Dair Farkındalık ve Anlayış Düzeyi

İlkokul Öğretmenlerinden Oluşan Bir Örneklemde Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğünün Özelliklerine Dair Farkındalık ve Anlayış Düzeyi Z5973481@gmail.com Özet Öğrenme güçlükleri, günümüzde öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sıkıntılardan ve eğitim sürecinin öğrencinin yeterlilik seviyesini yükseltme ve gelecekte toplumu inşa etmede ek bir yapı taşı haline gelmesi yolunda karşısına çıkabilecek zorluklara karşı farkındalığını ve idrakini artırma gibi hedeflerine…