Bilimsel Kavramlar ve Öğrencinin Yaratıcı Düşünmesini Geliştirmedeki Rolleri

Bilimsel Kavramlar ve Öğrencinin Yaratıcı Düşünmesini Geliştirmedeki Rolleri

Dr. Esma Şabi chebbiasma88@yahoo.fr
Mohamed Mubarak bhdar bahdarlombarek@gmail.com
Haider Derbali derbalihaider7@gmail.com
Rouaa Omar rouaamor21@gmail.com

Özet

Bu çalışma, Tunus’ta bilim ve teknoloji alanında ilköğretimin üçüncü seviyesinde öğrenim gören öğrenciler arasında akademik başarıyı artırmada ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmede bilimsel kavramların kazanılmasının rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışma hem teorik hem de uygulamalı açıdan incelenmiştir. Çalışma örneklemi, ilköğretimin üçüncü seviyesinde yani beşinci ve altıncı sınıflara ders veren 72 erkek ve kadın öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

  • Bilimsel kavramların kazanılması, ilköğretimin üçüncü seviyesindeki öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki akademik başarılarının artmasına yardımcı olmaktadır.
  • Bilimsel kavramların kazanılması, ilköğretimin üçüncü seviyesindeki öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yaratıcı düşünce kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Kavramlar, Yaratıcı Düşünce, Öğrenci, Akademik Başarı.

tibyanjournal