Medad Eğitim Araştırmaları ve Araştırma Merkezi

Medad Eğitim Çalışma ve Araştırmaları Merkezi

Merkezin Tanıtımı

Eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir araştırma kurumudur ve Suriye içinde ve diaspora ülkelerindeki Suriye toplumunun ihtiyaçları ile ilgilenmektedir. Merkez, Sınır Tanımayan Eğitim Vakfı / Medad’a bağlı olup, kendi bilimsel bağımsızlığına ve idari yapısına sahiptir.

Vizyonumuz

Suriye toplumu eğitim kurumlarında bilgi ve karar verme arasındaki boşluğun giderilmesi ve derinlik ve profesyonellik ile karakterize edilen ve gerçekçi, uygulanabilir ve sunum vakti açısından uygun nitelikte analizler ve stratejik çalışmalar sunmaktır.

Misyonumuz

Bilişsel gelişim üzerinde çalışmak, gelişim yolunda karşı karşıya kalınan sorunlara bilimsel ve pratik çözümler geliştirmek, eğitim ve öğretim alanındaki problemleri gidermek, uluslararası deneyimlerden ve akademik çalışmalardan istifade ederek kalkınmayı sağlamak adına yerel ve bölgesel ortaklıklar kurmak ve modern bilgi teknolojisinden faydalanmaktır.

Değerlerimiz

·         Kalite ve Seçkinlik

·         Akademik Özgürlük

·         Bilimsel Metodoloji

·         Sürekli Gelişim

Hedeflerimiz

  •         Eğitim alanında, özelde Suriye ve genel olarak dünya ülkelerindeki eğitim ihtiyaçlarını yakından ilgilendiren bilimsel araştırma trendlerini takip etmek.
  •         Araştırmacıların bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmek ve erken araştırma becerilerini artırmaya önem vermek.
  •         Yerel kaynak ve yeteneklere sahip olan Suriye toplumunda eğitim ve öğretim alanında bir ilerleme sağlayabilmek adına yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek.
  •         Toplumun inşası ve kalkınması adına gerekli gelecek planlarının geliştirilmesi hususunda bölgedeki hükümet, yönetici ve eğitimcileri güvenilebilecek, hakemli bilimsel çalışmalarla desteklemek.
  •         Eğitim personelinin her alandaki performansının geliştirilmesi ve yeteneklerinin, Suriye toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilmesine özen göstermek.
  •         Eğitim-öğretim yoluyla iç barış, kanunlar önünler eşitlik ve ırkçılık, ayrımcılık ve radikalizm ile mücadele kültürünü teşvik etmek.

Merkezin Çalışma Alanları

Eğitim ve Rehabilitasyon Birimi

Toplumlarını etkileyebilmeleri için muhtaç oldukları becerileri kazandırmak suretiyle eğitim alanında çalışan kişi ve kurumların etkinliklerini artırmayı amaçlamakta ve bunu, çalışanların verimliliğinin artırılması için gerekli eğitim ve rehabilitasyon plan ve programlarının geliştirilmesi, insan kaynaklarına yatırım yapılması ve geçmiş yatırımlarda iyileştirmelere gidilmesi yoluyla gerçekleştirmektedir.

Eğitim Geliştirme Birimi

Çeşitli eğitim, akademi ve araştırma kurumlarını ilgilendiren çağdaş trendlerden yararlanarak eğitim sisteminin bileşenlerini etkileyen köklü değişiklikler ortaya koymak yoluyla eğitim-öğretim sürecinde esaslı reformlar meydana getirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma ve Araştırmalar Birimi

Hakemli bilimsel dergiler ve çeşitli uzmanlık alanlarında kapsamlı çalışmalar yayınlamakta, nitel çalıştaylar ve bilimsel araştırma konferansları düzenlemekte ve Suriye toplumunun toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim-öğretim politikalarının belirlenmesi ve bu alanlardaki kararların alınmasında gerekli toplumsal etkiyi yaratmak amacıyla karar vericilere bilimsel danışmanlıkta bulunmaktadır.