Arap Dünyasında Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Bilimsel Araştırmanın Karşılaştığı Zorluklar ve Krizler Işığında Araştırma Kalitesini Artırmaya Yönelik Mekanizmalar

Arap Dünyasında Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Bilimsel Araştırmanın Karşılaştığı Zorluklar ve Krizler Işığında Araştırma Kalitesini Artırmaya Yönelik Mekanizmalar

Dr. Hind Mahmud Hegazy Mahmud haoudamahmoud66@gmail.com

Özet

Araştırma, genel olarak Arap dünyasında sosyal ve beşerî bilimler alanlarında bilimsel araştırma yapılırken karşılaşılan zorlukları krizler ışığında tartışmayı amaçlamaktadır. Bunlar, idari zorluklar, maddi zorluklar, teknolojik zorluklar, araştırma politikasıyla ilgili zorluklar, üniversite yönetimiyle ilgili zorluklar, öğretim üyeleriyle ilgili zorluklar, bilimsel araştırmayla ilgili zorluklar ve araştırmacıyla ilgili zorluklar olarak özetlenebilir. Araştırmacı, bilimsel araştırmanın kalitesini artırmak ve karşı karşıya kaldığı zorlukları çözmek adına birtakım mekanizmalar önermiştir. Araştırmanın hedefi, bilimsel araştırma sisteminde kapsamlı bir reformdur. Araştırmada betimleyici-analitik yöntem kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda araştırmacı şu önerilerde bulunmuştur:

  • Akademik ilerleme amacıyla net ve belirli kriterler konulması.
  • Bilimsel araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun bir ortam sağlanması.
  • Bilimsel araştırmanın finansmanı.
  • Bilimsel araştırmaya özel veri tabanları ve bilgi sistemlerinin hazırlanması.
  • Bilimsel araştırma alanında yükseköğretim kurumları ile üretim arasında entegrasyon sağlanması.
  • Bilimsel araştırma için bir pazarlama planı oluşturulması.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Araştırmalar, Beşerî Bilimler, Sosyal Bilimler, Zorluklar, Arap Dünyası.

tibyanjournal