Öğretmenlerin Bakış Açısından ChatGPT’nin Okullardaki Eğitim Uygulamalarında Kullanım Derecesi

Öğretmenlerin Bakış Açısından ChatGPT’nin Okullardaki Eğitim Uygulamalarında Kullanım Derecesi

Dr. Emel Muhammed El-Badou amal.albado119@gmail.com

Özet

Çalışma, ChatGPT’nin eğitim uygulamalarında kullanım derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmacı, 6 alana dağıtılmış 40 maddeden oluşan bir anketi araştırma aracı olarak tasarlamış ve basit rastgele yöntemle seçilmiş 164 bilgisayar öğretmeninden oluşan örnekleme bu anket dağıtılmıştır. Araştırma neticesinde ulaşılan başlıca sonuçlar şunlardır: Ürdün’de ChatGPT programının eğitimde uygulanma derecesi, ortalama %57 düzeyinde bulunmuştur, Öğretmenler ChatGPT kullanımı konusundaki yeterlilik ve eğitimleri alanında yüksek bir puan almıştır, Ürdün Krallığı müfredatının ChatGPT kullanımına uygunluğu alanında kabul edilebilir bir puan alınmıştır, Programın kullanımı için okul ortamlarının gerekli materyaller ile donatılması ve kullanılan eğitim yazılımları alanı ise düşük bir puan almıştır .Araştırma örneklemi üyeleri arasında deneyim ve eğitim düzeyi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Sohbet Teknolojisi, Eğitim Uygulamaları, Zorluklar, Fırsatlar, Geleceğe Dair Öngörü.

tibyanjournal