İslam’da Çocukların Sosyal, Eğitimsel ve Finansal Haklarına Dair Yönler

İslam’da Çocukların Sosyal, Eğitimsel ve Finansal Haklarına Dair Yönler

Dr. Moheddine ben lmobarek Abbessi abbessimoheddine@yahoo.fr

Özet

Araştırma, İslam’ın çocuklara verdiği önemi ve İslam hukukunun çocuklar yararına tanıdığı sosyal, eğitimsel ve mali haklara dair yönleri vurgulamayı amaçlamaktadır. Araştırma bu hedefe ulaşmak adına tümevarım yöntemi ve tanımlayıcı-analitik yöntemini esas almıştır.

Araştırmanın ulaştığı en önemli sonuçlardan biri, geleceğin yetişkinleri ve birer umut kaynağı olmaları sebebiyle İslam’ın çocuklara büyük bir özen ve dikkat göstermesi ile ilgilidir. Ayrıca araştırma, günümüzde çocuk bakımında ve çocuk haklarının yerleşmesinde Kur’ân ve sünnetin metoduna bağlı kalmaya duyulan ihtiyacın da altını çizen sonuçlara ulaşmıştır. Zira bu hakların ihlali, tüm yaşamı bozulmasına, düzensizliğin ortaya çıkmasına ve kaos ve sapkınlığın yayılmasına yol açmaktadır. Araştırma, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratma hususunda aile kadar eğitimsel, sosyal, kültürel, sportif, dini ve medyatik kurumlarının da çaba göstermesi önemlidir. Çünkü bu, herkesin ortak sorumluluğudur.

Anahtar Kelimeler: Haklar, Çocuk, Bakım, İnsan, İslam.

tibyanjournal