Sabratha Üniversitesi – Surman Tıbbî Teknoloji Fakültesi – İşitme ve Konuşma Bölümü

Sabratha Üniversitesi – Surman Tıbbî Teknoloji Fakültesi – İşitme ve Konuşma Bölümü

Abdusselam Salim Mesud al-Busaifî
Sabratha Üniversitesi – Surman Tıbbî Teknoloji Fakültesi – İşitme ve Konuşma Bölümü Z5973481@gmail.com

Özet

Öğrenme güçlükleri, günümüzde öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sıkıntılardan ve eğitim sürecinin öğrencinin yeterlilik seviyesini yükseltme ve gelecekte toplumu inşa etmede ek bir yapı taşı haline gelmesi yolunda karşısına çıkabilecek zorluklara karşı farkındalığını ve idrakini artırma gibi hedeflerine ulaşmasını engelleyen başlıca engellerden biridir. Bu noktadan hareketle araştırmacı, öğretmenlerin öğrenme güçlükleri konusundaki farkındalık düzeylerini öğrenmeyi ve belirlemeyi amaçlayan bu çalışmayı betimleyici analitik yaklaşımını benimseyerek hazırlamıştır. Araştırma sonuçları, öğrenme güçlüğünün özelliklerini ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitiminde kullanılan stratejileri anlama düzeyinde bir düşüş olduğunu, ayrıca öğrenme güçlüğünün nedenlerini bilme hususunda da orta düzeyde bir düşüşe rastlandığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Güçlükleri, Öğretmen, İlkokul Dönemi.

tibyanjournal