İlköğretim Okullarında Zorbalık Eden ve Etmeyen Öğrencilerden Oluşan Bir Örneklemde Ebeveynlerin Ebeveynlik Tarzları Arasındaki Farklılıklar

İlköğretim Okullarında Zorbalık Eden ve Etmeyen Öğrencilerden Oluşan Bir Örneklemde Ebeveynlerin Ebeveynlik Tarzları Arasındaki Farklılıklar

Asmaa fowzi hasaan, Yardımcı Doçent Doktor, Irak asma.fo.2014@gmail.com

Özet

Mevcut araştırma, ilkokullarda zorbalık eden ve etmeyen öğrencilerden oluşan bir örneklemde ebeveynlik tarzları arasındaki farklılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Zira okul zorbalığı sorunu, okullarımızdaki varlığını azaltmak için araştırmaların genişletilmesi, çözüm ve önerilerin bulunması gereken toplumsal sorunlardan biridir. Araştırma topluluğu Bağdat Al-Karkh 2. Maarif Müdürlüğü bünyesindeki ilköğretim altıncı sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırma örneklemini zorbalık eden öğrencileri temsil eden (20) kız ve erkek öğrenci ve zorbalık etmeyen öğrencileri temsil eden (20) kız ve erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı analitik niteleyici yaklaşımı benimsemiş ve araştırmacı tarafından her iki grubun ebeveynlerine de geçerlik ve güvenirliği onaylanmış olan bir anket dağıtılmıştır. Elde edilen sonuca göre ebeveynlik tarzının öğrenciler arasında zorbalığın ortaya çıkmasıyla bir ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca aralarında zorbalık durumunun varlığı konusunda erkekler lehine istatistiksel bir gösterge mevcuttur. Araştırma neticesinde ebeveynler ve çocuklar arasında karşılaştıkları sorunları tartışmak ve çözmeye çalışmak için diyalog kapısının açılması, okul yönetimi ve veliler arasında iş birliği ve aktif katılımın sağlanması, eğitimde bilimsel eğitim yönteminin kullanılması ve sürdürülmesi ve çocukların kötü ve yanlış davranışlardan uzaklaştırılması gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Eğitimi, Zorbalık, İlkokul, Ebeveynlik Yöntemleri

tibyanjournal