Tunus Cumhuriyeti’nde Eğitim Gören Yemenli Öğrencilerden Oluşan Bir Örneklemdeki Psikolojik Yabancılaşma Düzeyi ve Bu Durumun Bazı Değişkenlerle İlişkisi

Tunus Cumhuriyeti’nde Eğitim Gören Yemenli Öğrencilerden Oluşan Bir Örneklemdeki Psikolojik Yabancılaşma Düzeyi ve Bu Durumun Bazı Değişkenlerle İlişkisi


Dr. Bassam El-İryeni

Ibb Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – Psikolojik Bilimler Bölümünde Doçent – Yemen


Özet

Araştırma, yurtdışında eğitim görmek üzere ülkelerinden ayrılmış Yemenli öğrencilerden oluşan bir örneklemdeki psikolojik yabancılaşma düzeyini tanımlamayı ve cinsiyet, uzmanlık, yaş, medeni durum ve yurtdışında geçirilen süre değişkenlerine göre örneklem üyeleri arasındaki istatistiksel farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çalışma, tanımlayıcı analitik yönteme dayanmaktadır. Örneklemi, yaşları 22 ile 46 arasında değişen ve Tunus Cumhuriyeti’nde eğitim görmek üzere gönderilmiş olan 56 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma amaçlarına ulaşmak adına Al-Kubaisi ölçeği kullanılmış ve ölçek örneklemin özelliklerine göre uyarlanmıştır.

 Çalışma, örneklemini oluşturan bireyler arasında psikolojik yabancılaşma düzeyinin oldukça yüksek bir düzeyde olduğu ve cinsiyet, uzmanlık alanı, medeni durum, yurtdışında geçirilen süre ve yaş aralığı değişkenlerine göre örneklem üyeleri arasında bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çalışma neticesinde bir takım tavsiyelerde bulunulmuştur. Söz konusu tavsiyelerin en önemli olanı ise eğitim için gönderildikleri ülkede Yemenli öğrenciler arasında kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmak ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak adına Tunus toplumundan öğrencilerin bu kültürel ve sportif etkinliklere katılımının sağlanmasına yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Yabancılaşma, Yurtdışında Eğitim Görmek Üzere Gönderilmiş Olan Yemenli Öğrenciler.

tibyanjournal