El-Bâb Bölgesinde Faaliyet Gösteren Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Kalite Açısından Değerlendirilmesi

“Yararlanıcıların Bakış Açısına Dayanan Bir Saha Çalışması”

El-Bâb Bölgesinde Faaliyet Gösteren Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Kalite Açısından Değerlendirilmesi

“Yararlanıcıların Bakış Açısına Dayanan Bir Saha Çalışması”


Abdullsalam El zekeriya

İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi – Suriye


Özet

Araştırma, hizmet kalitesini ölçmekte kullanılan ölçütlerden birinin, El-Bâb bölgesinde faaliyet gösteren ve insanî yardım kuruluşlarına bağlı bulunan birinci basamak sağlık merkezlerinin sunduğu sağlık hizmetlerine uygulanmasını ve sağlık hizmeti kalitesinin farklı boyutlarının göreceli önemini anlamayı amaçlamıştır. Araştırma, alınan fiili hizmetlerin kalitesini ölçmek adına analitik tanımlayıcı yöntemi ve SERVPERF ölçeğini kullanmıştır. Araştırmacı, araştırma aracını oluştururken eğitim literatürü ve önceki araştırmalardan istifade etmiştir. Araştırma örneklemini birinci basamak sağlık merkezlerinin hizmetlerinden yararlanan (200) kişi oluşturmaktadır.

Araştırma, birinci basamak sağlık merkezlerinde sunulan fiili sağlık hizmetlerinin kalitesinin, söz konusu hizmetlerden istifade edenler açısından düşük bulunduğu ve birinci basamak sağlık merkezlerinden istifa edenlerin aldıkları sağlık hizmetlerinin kalite düzeyine yönelik değerlendirmelerinin düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre birinci basamak sağlık merkezlerinden istifade eden kişilerin sağlık hizmetlerinin kalitesine yönelik beklentileri ise yüksek düzeydedir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Sağlık Hizmeti Kalitesi, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti.

tibyanjournal