Al-Zahra Üniversitesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Kriz Dönemlerinde Ters Yüz Edilmiş Öğretim Yöntemini Temel Alan Harmanlanmış Öğretim Stratejisini Kullanma Deneyiminin Değerlendirilmesi

Al-Zahra Üniversitesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Kriz Dönemlerinde Ters Yüz Edilmiş Öğretim Yöntemini Temel Alan Harmanlanmış Öğretim Stratejisini Kullanma Deneyiminin Değerlendirilmesi


MOHAMMAD ZAIDAN

Öğretim Program ve Yöntemleri Bölümü Öğretim Görevlisi – Suriye


Özet

Araştırma, Al-Zahra Üniversitesi öğrencilerinin bakış açısından kriz dönemlerinde ters yüz edilmiş öğretim yöntemini temel alan harmanlanmış öğretim stratejisini kullanma deneyiminin değerlendirilmesini ve lisans düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre öğrencilerin değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada tanımlayıcı analitik yöntem kullanılmış, veri toplamak adına 30 maddeden oluşan bir anket hazırlanmış, geliştirilmiş ve geçerlilik ve güvenirliği onaylandıktan sonra 2020-2021 akademik yılında söz konusu stratejiyi benimseye Al-Zahra Üniversitesi öğrencileri arasından rastgele seçilmiş 83 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.

Araştırma, üniversitenin kriz dönemlerinde söz konusu stratejiyi kullanma deneyiminin, öğrencilerin bakış açısından ortalama bir takdir derecesi elde ettiği sonucuna varmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları, öğrencilerin bu stratejiyi değerlendirme konusundaki görüşlerinin ortalamaları arasında cinsiyet ve lisans düzeyi değişkenlerine göre 0.05 oranında kalan ve istatistiksel olarak bir anlam ifade etmeyen bir farklılık bulunduğunu doğrulamaktadır.

Araştırma, ulaştığı sonuçlar ışında bir dizi öneri ve tavsiye sunarak son bulmuştur. Söz konusu önerilerden en önemlisi ise üniversite yönetimini, öğretim sistemlerine dair eğitim planlarına öğrenci ve öğretmenleri dâhil etmesi ve onları yeni stratejik sistemi konusunda eğitmek için bir plan geliştirmesi yönünde yönlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış Öğretim, Yüksek Öğrenim Deneyimi, Kriz Dönemlerinde Öğretim, Ters Yüz Edilmiş Öğretim.

tibyanjournal