Kurtarılmış Bölgelerdeki Yükseköğretim Kurumlarında Yönetişimin Uygulanma Düzeyi

(Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Özelinde Uygulamalı Çalışma)مدى تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في المناطق المحررة دراسة تطبيقية على جامعة حلب في المناطق المحررة


د. عبد الحكيم المصري

دكتور مدرس، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة


ملخص البحث

هدف البحث إلى معرفة مدى تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي، جامعة حلب بالمناطق المحررة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت العينة من 67 شخصاً كان اختيارهم بطريقة عشوائية من الهيئة التعليمية والموظفين الإداريين وطلاب الدراسات العليا في كلية الاقتصاد في الجامعة.

استُخدمت طريقة الاستبانة في جمع البيانات، وقد بلغ عدد فقرات الاستبانة 58 فقرة موزعة على مجالات المشاركة، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، والكفاءة والفعالية، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن الجامعة لم تطبق 17 فقرة من مجموع الفقرات البالغة 58 فقرة، كما تبين أن هناك فروقات بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تُعزى إلى العمر، كما أظهرت النتائج التزام الجامعة بمتطلبات الحوكمة لكل بعد على حدة وللحوكمة بشكل عام. وقد اقترحت الدراسة تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في جامعة حلب في المناطق المحررة من خلال معالجة الفقرات التي لم يتم تطبيقها.

الكلمات المفتاحية

مؤسسات التعليم العالي، جامعة حلب في المناطق المحررة، الحوكمة، المشاركة، الشفافية، المساءلة، العدالة والمساواة، الكفاءة والفعالية.

tibyanjournal