Yüzeysel veya Derin Öğrenme Stilleri ile (İstem Dışı veya İstemli) Zihinsel Gezinme Arasındaki İlişki

(Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Örneği Özelinde)

Yüzeysel veya Derin Öğrenme Stilleri ile (İstem Dışı veya İstemli) Zihinsel Gezinme Arasındaki İlişki

Yüzeysel veya Derin Öğrenme Stilleri ile (İstem Dışı veya İstemli) Zihinsel Gezinme Arasındaki İlişki

(Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Örneği Özelinde)

(Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Örneği Özelinde)


IMAT EL DEDO

Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Öğrencisi


Özet

Mevcut araştırmanın amacı, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir örneklemde yüzeysel veya derin öğrenme stilleri ile (istem dışı ve istemli) zihinsel gezinme arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Araştırmacı bu amaçla, yüzeysel ve derin öğrenme stillerini ölçmekte kullanılan Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeğini (R-SPQ-2F) ve tanımlayıcı analitik yönteme uygun olarak hazırladığı (istem dışı-istemli) zihinsel gezinme testini kullanmıştır ve araştırmada kullanılan her iki araç da geçerliliği ve güvenilirliği doğrulanmış araçlardır. 

Araştırma, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve 44 erkek ve 66 kız öğrenciden oluşan 110 kişilik bir tabakalı basit rastgele örnekleme grubu üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, yüzeysel öğrenme ile istemli zihinsel gezinme ve derin öğrenme ile istem dışı/istemli zihinsel gezinme arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını, ancak yüzeysel öğrenme stili ile istem dışı zihinsel gezinme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca sonuçlar, örneklem üyelerinde yüksek düzeyde istem dışı ve istemli zihinsel gezinmenin varlığına da işaret etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine bağlı olarak yüzeysel ve derin öğrenme stilleri ve istem dışı/istemli zihinsel gezinme hususlarında iki cins arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzeysel Öğrenme, Derin Öğrenme, Zihinsel Gezinme, Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

tibyanjournal