KORONA SALGINI VE KUZEY SURİYE’NİN KOŞULLARI KARŞISINDA

SAĞLIK VE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN UZAKTAN EĞİTİMİN KABULÜNE ETKİSİ

KORONA SALGINI VE KUZEY SURİYE’NİN KOŞULLARI KARŞISINDA

SAĞLIK VE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN UZAKTAN EĞİTİMİN KABULÜNE ETKİSİ


Ömer Şehade Memun Urabî Angela Coster

Araştırmayı Hazırlayan

Dr. Ömer Şehade

Bochum Ruhr Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Medikal Sosyoloji Bölümü


Özet: Koronavirüs salgını dünya çapında okulların kapanmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda, uzaktan eğitimin artmasıyla eğitimde gözle görülür değişiklikler yaşanmıştır. Uzaktan eğitimin kabulünde ruh sağlığının rolü Suriye’nin kurtarılmış bölgelerinden, en azından araştırma birimlerinin dikkatinden uzak kalmıştır. Bu çalışma, olağanüstü yaşam koşullarının zorluğu altında yaşam mücadelesi veren bir toplumda uzaktan eğitimin kabulünde psikolojik esneklik ve sosyal destek gibi psikolojik faktörlerin rolünü izlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, uzaktan araştırma şeklinde hazırlanmıştır. Uzaktan eğitimin kabulüne ilişkin olarak, öznel olarak hazırlanan beş sorunun, psikolojik faktörler açısından aşağıdaki anketler yoluyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır: Depresyon, Kaygı ve Psikolojik Baskı Ölçekleri (DASS-21), Psikolojik Esneklik Ölçeği (RS-31), Pozitif Psikolojik Güvenlik Ölçeği (PMH), Sosyal Destek İçin Üç Bileşenli Oslo Ölçeği (OSSS-3). Bu çalışma, uzaktan eğitimin kabulü ile iyimser ruh sağlığı ve sosyal destek arasında önemli pozitif yaklaşım ilişkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca cinsiyetin psikolojik esneklik ve psikolojik baskı karşısındaki etkisi de ele alınmıştır. Nitekim kız öğrencilerin uzaktan eğitimi kabulü, olumlu olarak psikolojik esneklik ile ve olumsuz olarak psikolojik baskı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak tüm öğrencilerin, depresyon nedeniyle olumsuz yaklaşım ilişkileri sergiledikleri görülmüştür. Bu veriler, Suriye’nin kurtarılmış bölgelerindeki öğrenciler arasında yüksek oranda ruhsal sağlık sorunları olduğuna işaret etmektedir. Uzaktan eğitime yönelik cevap oranlarını ve kabulünü artırmak adına, her iki cinsiyetten öğrenciler için özellikle bayanlar için daha fazla sosyal ve mali destek sağlayarak uzaktan eğitimde politika ve program geliştirilmesinde psikolojik esnekliğe dayanan bir strateji benimsenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


  1.   Bochum Ruhr Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Medikal Sosyoloji Anabilim Dalı, Bochum, Almanya
  2.  Bochum Ruhr Üniversitesi, Psikoloji ve Ruh Sağlığı Fakültesi, Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Ruh Sağlığı Araştırma ve Tedavi Merkezi, Bochum, Almanya
  3.  Özgür Halep Üniversitesi, Suriye

tibyanjournal