Yayın Standartları

Yayın Standartları

  • Araştırmanın ilk sayfasında araştırmanın başlığı, araştırmacı veya araştırmacıların adı, çalışma yeri, adresi, e-posta adresi ve araştırmanın tarihi yer almalıdır. Tahkim sürecinin gizliliğini sağlamak adına araştırmacı veya araştırmacıların isimlerinin veya kişiliklerini ortaya koyan herhangi bir referansın araştırmanın merkezinde yer almaması gerekmektedir. Araştırmacı veya araştırmacıların araştırmanın tamamlanmasına katkıda bulunan veya yardımcı olanlara teşekkür etmek istemeleri halinde bunu ayrı bir sayfada dile getirmeleri lazımdır.
  • Araştırmanın özeti, en fazla (150) kelime ile Arapça ve en fazla (150) kelime ile İngilizce bir özet şeklinde sunulmalı ve her bir özet ayrı bir sayfada yer almalıdır. Her bir özet, araştırma başlığını ve Arapça ve İngilizce dillerinde (5) anahtar kelimeyi içermelidir. Özet kısımlarında araştırmacı veya araştırmacıların isim ve verileri belirtilmemelidir.
  • Kaynaklar, tablolar ve şekiller dahil ve ekler hariç olmak üzere araştırma sayfalarının sayısı hiçbir şekilde (30 sayfayı) geçemez.
  • Sayfa ölçüleri ve yazı stilleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Sayfa Boyutu: A4

Satır Aralığı: 1,5 Satır

Kenar Boşlukları: En az 2 cm (Dipnotlar, referanslar, alıntılar, tablolar ve ekler de bu düzene tabidir.)

  • Yazı stili:

Arapça için: Traditional Arabic, Yazı Tipi Boyutu: 14.

İngilizce için: Times New Roman, Yazı Tipi Boyutu 14.

  • Araştırmacı, veri toplama araçlarından birini kullanıyorsa, bu aracın tam bir kopyasını yayın talebine eklenmek üzere sunmalıdır.
  • Dergi, uygulamalı araştırma metodunun yerleşmesi için çalışır ve gönderilen araştırmanın aşağıdaki bölümlerden oluşması gerektiğini vurgular:

(Önsöz - Araştırmanın Problemi - Araştırmanın Soruları - Araştırmanın Önemi - Araştırmanın Hedefleri - Araştırmanın Sınırları - Araştırma Terimlerinin Tanımlanması - Önceki Çalışmalar - Araştırma Metodolojisi - (varsa) Teorik ve Pratik Çerçeve - Sonuçların Sunulması - Sonuçların Tartışılması - Öneri ve Tavsiyeler)

Kaynak ve referanslar, Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association 7th Edition) (APA7) sistemine göre araştırma içinde veya kaynakça listesinde İngilizce veya Arapça olarak belgelenmelidir.