Yayın adımları

Yayın Adımları

1. Gönderilen bilimsel çalışmanın dergiye teslim edilmesi.

2. Araştırma formatlarının ön incelemeye tabi tutulması ve dergideki yayın koşullarıyla eşleşmesi.

3. Dergi yayın kurulu tarafından araştırmanın ön incelemesinin sonucunun araştırmacıya bildirilmesi.

4. Araştırmanın nihaî tahkim için hakemlere gönderilmesi.

5. Nihaî tahkim sonucunun e-posta yoluyla araştırmacıya bildirilmesi.

6. Varsa hakemlerin görüşlerine göre araştırmacıdan değişiklik yapmasını istenmesi.

7. Araştırmasının yayımlanmak üzere kabul edildiğine dair bir belgenin araştırmacıya gönderilmesi.

8. Araştırmanın derginin bir sonraki sayısında yayınlanması.