Yayın Etiği

Yayın Etiği

-         Araştırmacı, araştırmanın daha önce yayımlanmadığını, bir yüksek lisans tezi, doktora tezi veya yayımlanmış bir kitaptan alınmadığını, daha önce yayımlanmak üzere başka kişilere sunulmadığını ve tahkim işlemleri tamamlanıncaya kadar da sunulmayacağını taahhüt eder. Ayrıca araştırmacı, son hali ile dergide yayımlanmak üzere onaylandıktan sonra araştırmanın telif haklarını dergiye devretmeyi kabul eder.

-         Araştırmanın yazarı, bilimsel makaleyi derginin web sitesine gönderir.

-         Teslim alınan tüm araştırmalar, araştırmanın derginin yayın kurallarına uygun olup olmadığının anlaşılması adına dergi yönetimi tarafından bir ön çalışmaya tabi tutulur.

-         Araştırma, hakemlere sunulup sunulmayacağının belirlenmesi adına derginin araştırma alanında uzmanlaşmış bir yayın kurulu üyesi tarafından ön incelemeye tabi tutulur.

-         Dergiye gönderilen tüm araştırma ve çalışmalar, dergide yayınlanmadan önce, çeşitli ülke ve milletlerden araştırma alanında uzmanlaşmış, deneyimli ve bilimsel duruşa sahip iki hakem tarafından tahkime tabi tutulur ve anlaşmazlık durumunda ağırlıklı hakeme gönderilir.

-         Dergi, bilimsel hakemin ilmi seviyesinin, araştırmacının seviyesinden daha yüksek olmasını sağlamaya çalışır.

-         Baş editör, yayına kabul edilmeyen araştırmanın yazarına, hakemlerin isimlerini belirtmeden ve yazarın savunmalarına cevap verme yükümlülüğü olmaksızın hakemlerin görüşünü veya özetini bildirebilir.

-         Araştırmacı, derginin yayın kurulu tarafından belirlenen zorlayıcı bir mazeret olmadıkça, dergiden yanıt aldığı tarihten itibaren iki haftayı aşan bir süre boyunca araştırmada gerekli değişiklikleri yapmayı geciktirirse araştırma geri çekilmiş sayılır.

-         Araştırmanın kabul edilmemesi halinde dergi, gerekçelerini açıklamak zorunda değildir.

-         Araştırmanın dergide yayınlanması onaylandıktan sonra başka bir bilimsel dergide yayınlanmasına izin verilmez.

-         Yayınlanmak üzere gönderilen materyaller yazarlarının görüşlerini ifade eder ve bilgi ve sonuçların doğruluğu ve dürüstlüğünden sahipleri sorumludur.